دکتر مهدی براتی مهوار

ساعت کاری مطب : شنبه الی پنجشنبه 10:00 الی 18:00

درد گردن

درد گردن

درد گردن درد گردن ، اگر مهمترین مشکل عضلانی استخوانی در جوامع مدرن بشری نباشد قطعاً یکی از مهمترین آنها است. اگرچه گردن درد ممکن است شایع ترین اختلال اسکلتی عضلانی نباشد، اما همچنان بسیار مهم است. اگر به این دست از درد ها توجهی نشان ندهیم ممکن است به درد یشتر و حتی ناتوانایی […]